marți, 12 februarie 2008

Lansare Fonduri Structurale

Am receptionat mail-uri prin care lumea intreba pe cand se lanseaza fondurile structurale.
Stimati domni/stimate doamne, mai dureaza pana ministerele vor lansa fondurile structurale.

In momentul de fata sunt lansate urmatoarele fonduri:


Programul Operational Regional

  • Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 2 - Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport. (Aceasta este varianta revizuita a Ghidului solicitantului pentru Axa prioritara 2 "Îmbunatat irea infrastructurii regionale si locale de transport", domeniul major de interventie 2.1.- "Reabilitarea si modernizarea ret elei de drumuri judetene si strazi urbane - inclusiv constructia/ reabilitarea soselelor de centura). Cererea deschisa de proiecte a fost lansata pe data de 10 septembrie 2007.
  • Ghidurile solicitantului pentru Axa prioritara 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale
      • Domeniul major de interventie 3.1 (Aceasta este varianta revizuita a Ghidului solicitantului pentru acest domeniu major de interventie. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor - Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional- multumeste si pe aceasta cale tuturor celor care, prin comentariile si observatiile transmise, ne-au permis sa îmbunatatim acest ghid). Cererea deschisa de proiecte a fost lansata pe data de 22 ianuarie 2008.
  • Domeniul major de interventie 3.2 (Aceasta este varianta revizuita a Ghidului solicitantului pentru acest domeniu major de interventie. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor - Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, multumeste si pe aceasta cale tuturor celor care, prin comentariile si observatiile transmise, ne-au permis sa îmbunatatim acest ghid). Cererea deschisa de proiecte a fost lansata pe data de 28 ianuarie 2008.
  • Domeniul major de interventie 3.3 (Aceasta este varianta revizuită a Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 3 "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă ”). Cererea deschisa de proiecte a fost lansata pe data de 31 octombrie 2007.
Planul National de Dezvoltare Rurala (PNDR)
  • se estimeaza o prima runda de lansari la inceputul lunii martie, urmand ca in luna iulie sa se lanseze si restul domeniilor.
Planul Operational Sectorial

Axa Prioritara 1 - Dezvoltarea unui sistem inovativ si eco-eficient de productie
nu s-a lansat nici o operatiune

Axa Prioritară 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare

Operaţiunea 2.1.1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universităţi/ instituţii de cercetare-dezvoltare si întreprinderi

Prima competiţie se va lansa în trim. III 2008.

Operaţiunea 2.1.2: Proiecte complexe de CD pentru incurajarea participarii expertilor internationali de înalt nivel ştiinţific

Prima competiţie se va lansa în trim. III 2008.

Operaţiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

Prima competiţie a fost lansată pe 10 decembrie 2007. Data limită pentru depunerea propunerilor este 14 martie 2008, ora Bucureştiului 17:00.

Cod competiţie: POSCCE-A2-O2.2.1-2007-1+Capacitati-I-2007-2

Informaţii: POS - CCE + Capacitati

Operaţiunea 2.2.2: Dezvoltarea de poli de excelenţă

Prima competiţie se va lansa în anul 2009.

Operaţiunea 2.2.3: Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)

Prima competiţie se va lansa în martie 2008.

Operaţiunea 2.2.4: Întărirea capacitaţii administrative

Prima competiţie se va lansa în aprilie 2008.

Operaţiunea 2.3.1: Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative

Competiţia se va lansa în februarie 2008 şi va fi cu depunere continuă.

Operaţiunea 2.3.2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru CD

Prima competiţie se va lansa în aprilie 2008.

Operatiunea 2.3.3: Promovarea inovării în cadrul firmelor

Prima competiţie se va lansa în trim. III 2008.

Axa Prioritara 3- Tehnologia informatiilor si Comunicatiilor pentru sectorul public si privat
nu s-a lasat nici o operatiune si nu exista inca un calendar public.

Axa Prioritara 4 - Cresterea eficientei energetice si a sigurantei aprovizionarii in contextul combaterii schimbarii climatice
nu s-a lansat nici o operatiune si nu exista inca un calendar public.

POS Resurse Umane
Este aprobat programul, inca nu exista ghidurile solicitantului. Exista o lista de intrebari si raspunsuri, evazive ca de fiecare data. Nu am cunostiinte de vreo estimare legata de lansarea acestuia. Zvonurile spun ca se va lansa dupa ultima runda de PHARE - Dezvoltarea Resurselor Umane, a carei data limita de depunere a proiectelor este undeva prin luna aprilie 2008. Daca este adevarat, atunci sa speram ca prin luna mai se va da drumul si la aceste fonduri.

Cei interesati de mai multe detalii sau de oportunitati imi pot scrie pe adresa
fondurilestructurale @ blogger.hostingweb.ro.

O zi frumoasa si o saptamana excelenta.

miercuri, 9 ianuarie 2008

Ghidul Solicitantului pentru transport

Ghidul Solicitantului se doreşte a fi un document care să asiste potenţialul beneficiar al unui proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial – Transport în procesul de pregătire a proiectului propus, inclusiv a cererii de finanţare, precum şi un document ca stabileşte relaţia dintre Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional şi beneficiarul potenţial, de la momentul transmiterii cererii de finanţare spre aprobare şi până la momentul semnării contractului de finanţare a proiectului sau, în cazul în care proiectul nu este aprobat, până la comunicarea deciziei Autorităţii de Management către Solicitant.

Programul Operaţional Sectorial – Transport pentru perioada de programare 2007- 2013 a fost pregătit de Ministerul Transporturilor, prin Direcţia Generală Relaţii Financiare Externe, în calitate de Autoritate de Management pentru acest program operaţional. Programul Operaţional a fost adoptat prin Decizia CE nr. 3469/2007.

În completarea Programului Operaţional, Autoritatea de Management are obligaţia pregătirii Documentului Cadru de Implementare a acestuia, a regulilor specifice de eligibilitate aplicabile în cadrul Programului, precum şi a tuturor documentelor necesare pentru crearea condiţiilor optime de implementare a Programului.

Astfel, Ghidul Solicitantului îşi propune să definească şi să explice procesul de transmitere – primire – evaluare – aprobare/ respingere a cererilor de finanţare a proiectelor în cadrul Programului Operaţional Sectorial – Transport.

Pentru fiecare axă prioritară şi domeniu major de intervenţie din cadrul Programului Operaţional Sectorial – Transport, Ghidul Solicitantului va defini şi clarifica următoarele elemente:

1. Desemnarea clară a beneficiarilor eligibili sau, după caz, a categoriilor de beneficiari eligibili
2. Lista indicativă a proiectelor eligibile, precum şi clarificări cu privire la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească alte proiecte pentru a fi considerate eligibile
3. Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul proiectelor finanţate prin programele operaţionale şi lista cheltuielilor eligibile în cadrul unui proiect finanţat prin fiecare axă prioritară a Programului Operaţional Sectorial – Transport
4. Informaţii cu privire la bugetul disponibil la nivelul fiecărei axe prioritare şi a modului de finanţare a unui proiect specific
5. Instrucţiuni privind depunerea, selecţia şi evaluarea proiectelor
6. Formatul în care solicitantul va prezenta cererea de finanţare a proiectului
7. Condiţiile Generale ale Contractului de Finanţare, care urmează a se încheia între Autoritatea de Management şi Beneficiar, document care urmează a fi completat cu Condiţii Speciale în funcţie de specificul proiectului.

Informaţiile prevăzute la punctele 1, 2, 4 şi 5 sunt disponibile în Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial – Transport.

Regulile generale de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale sunt prevăzute în HG nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Lista cheltuielilor eligibile în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial – Transport este aprobată prin Ordin comun MT – MEF.

Documentele relevante le puteti descarca de pe site-ul Ministerului Transporturilor

marți, 8 ianuarie 2008

PROGRAMUL NAŢIONAL PRIORITAR: anunţ important !

Pentru toţi cei interesaţi de REABILITAREA aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural, vă facem cunoscut că de finanţarea proiectelor pentru reabilitare se ocupă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Pentru informaţii şi mai multe detalii cu privire la REABILITAREA ASEZAMINTELOR CULTURALE, vă rugăm să accesaţi pagina de Internet a Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale:
www.madr.ro.

Persoana de contact din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale:

Graţiela TIRON
Şef serviciu promovare
tel. 021.307.85.11
e-mail
fadr@madr.ro

duminică, 6 ianuarie 2008

Ghidul Solicitantului pentru proiectele privind managementul deseurilor

Incepand de ieri, 03.01.2008, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile a
demarat etapa a II-a a Programului national de imbunatatire a calitatii mediului
prin realizarea de spatii verzi in localitati.
Programul a fost aprobat de Guvern anul trecut prin OUG 59/2007.
Conform Ghidului de Finantare aprobat prin Ordinul ministrului Mediului si
Dezvoltarii Durabile nr. 1166/2007, autoritatile locale au din nou posibilitatea de a
solicita fonduri nerambursabile de la Guvern in scopul infiintarii de noi parcuri sau
pentru extinderea si reabilitarea celor existente.
Sumele puse la dispozitia autoritatilor locale pentru parcuri, in anul 2008, sunt
estimate la aproximativ 60.000.000 lei.
„Speram ca primarii au fost buni gospodari si si-au facut iarna car si vara sanie,
avand finalizate inca din aceasta perioada proiecte pentru parcuri astfel incat cetatenii
sa aibe mai mult spatiu verde in localitatile in care traiesc”, a declarat Lucia Ana
Varga, secretar de stat la Ministerul Mediului, initiatorul programului.
Proiectele pot fi depuse in perioada 03 – 31 ianuarie la Ministerul Mediului si
Dezvoltarii Durabile, conform Ghidului de finantare aprobat.
Sursa: Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

vineri, 7 decembrie 2007

Beneficiarii de Fonduri Structurale isi pot recupera TVA-ul de la stat

Autoritatile publice locale care acceseaza fonduri structurale isi pot recupera ulterior taxa pe valoarea adaugata pentru cheltuielile aferente, a declarat recent la seminarul „Fondurile structurale in Romania – Start 2007“, ministrul Economiei si Finantelor, Varujan Vosganian. MEF preia de la autoritati TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile, a explicat Vosganian, la acesta adaugandu-se cofinantarea de 13% pe care statul o asigura pentru accesarea fondurilor.
Potrivit secretarului de stat in Departamentul pentru Afaceri Europene, Adrian Ciocanea, Romania este singura tara din UE care garanteaza returnarea TVA autoritatilor locale. Oficialul a informat ca autoritatile de la Bucuresti au transmis la comisie circa 15 proiecte pe mediu (5 pentru apa si 10 pentru deseuri), iar in prezent se lucreaza la proiecte in sectorul transporturilor.
Ministrul finantelor, Varujan Vosganian a precizat, pentru Rompres, ca in 2007 Romania va primi de la UE circa 1,5 miliarde din fonduri structurale de preaderare si prin facilitatea Schengen si va contribui la bugetul comunitar cu 1,1 miliarde euro. In perioada 2007-2013, Romania va beneficia de circa 19,7 miliarde euro din partea UE, dintre care 5,5 miliarde pentru sectorul transporturilor, circa 5,5 miliarde euro pentru infrastructura de mediu, 3,5 miliarde pentru dezvoltarea resurselor umane, iar 2,5 miliarde pentru cresterea competitivitatii economice.

Sursa:
www.ccib.ro

Guvernul a aprobat hotãrârea privind constituirea secretariatelor tehnice comune si a punctelor de informare

Guvernul a aprobat în sedinta de joi, 6 decembrie, Hotãrârea privind constituirea Secretariatelor Tehnice Comune si a Punctelor de Informare în vederea implementãrii programelor operationale de cooperare teritorialã europeanã transfrontalierã gestionate de Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor.

Desemnarea Birourilor Regionale de Cooperare Teritorialã Transfrontalierã ca Secretariate Tehnice Comune si Puncte de Informare, în conformitate cu prevederile comunitare este necesarã pentru a asigura implementarea corectã a programelor operationale de cooperare teritorialã, prin sprijinirea si informarea potentialilor beneficiari.

În acest sens, pentru programele operationale pentru care Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor este desemnat autoritate de management/autoritate comunã de management sau autoritate nationalã, se vor constitui Secretariate Tehnice Comune, în cadrul Birourilor Regionale pentru Cooperare Transfrontalierã (Cãlãrasi, Timisoara si Suceava), respectiv un Punct de Informare, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalierã Oradea:

Secretariatul Tehnic Comun este o structurã distinctã, fãrã personalitate juridicã, constituitã în cadrul Birourilor Regionale pentru Cooperare Transfrontalierã. Acestea participã la implementarea programului operational, prin contributiile aduse la pregãtirea documentelor de programare, sprijinirea generãrii de proiecte, sprijinirea potentialilor beneficiari în identificarea partenerilor, lansarea licitatiilor de proiecte, evaluarea proiectelor, monitorizarea implementãrii proiectelor, precum si prin activitãti de promovare a programului operational. Secretariatul Tehnic Comun poate stabili Puncte de Informare/birouri de lucru, în tarã sau în strãinãtate, în vederea desfãsurãrii activitãtilor legate de implementarea programului.

Punctul de Informare reprezintã structura ce se aflã sub coordonarea Secretariatului Tehnic Comun si desfãsoarã activitãti legate de informare si publicitate, sprijinind dezvoltarea de proiecte la nivel local.

Sursa: MDLPL

MDLPL sprijinã pregãtirea proiectelor finantate prin Programul Operational Regional

Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor finanteazã, din bugetul propriu, Programul multianual de Asistentã tehnicã pentru sprijinirea Autoritãtilor Publice Locale în pregãtirea tehnicã a proiectelor de investitii publice, finantate din Programul Operational Regional 2007 –2013, aprobat prin HG 1424/2007. Valoarea programului este de 110.075.000 lei.

În perioada 3 – 6 decembrie 2007, au fost încheiate 237 de contracte, conform H.G. 1424/2007, între Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor si autoritãtile locale si judetene, în vederea pregãtirii proiectelor care vor fi finantate prin POR.

Valoarea totalã a contractelor încheiate este de 105.400.158,00 RON.

Pânã în data de 10 decembrie 2007, vor fi semnate ultimele 9 contracte în valoare de 2.405.982,5 lei.

Cinci autoritãti locale au renuntat la încheierea contractelor pentru pregãtirea proiectelor care au fost incluse în lista aprobatã prin HG 1424/2007. Este vorba de Consiliul Judetean Alba, Consiliul Judetean Bacãu, Consiliul Local Negrilesti (jud. Bistrita Nãsãud), Consiliul Local Sãveni (jud. Botosani), Primãria Municipiului Bucuresti.

Prin Programul aprobat prin HG 1424/2007, vor fi pregãtite proiecte din domeniile: infrastructura de transport, infrastructura socialã, infrastructurã de turism si infrastructurã pentru sprijinirea mediului de afaceri, având o distributie relativ echilibratã pe regiuni. Proiectele au fost aprobate anterior în Consiliile de Dezvoltare Regionalã.

Sursa:MDLPL